ostad-official.loxblog.com http://ostad-official.loxblog.com loxblog.com fa loxblog.comloxblog.comhttp://ostad-official.loxblog.com/post.php?p=1<p style="text-align: center;"><img src="lxb.ir/upload/o/ostad-official/image/postsimage/ostad-official-1.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: center;">با سلام خدمت همراه کنندگان عزیز...</p> <p style="text-align: center;">به وب سایت رسمی "استاد" خوش آمدید!؟</p> <p style="text-align: center;">از اینجا میتوانید آخرین اخبار مربوط به استاد را دریافت کنید؛</p> <p style="text-align: center;">همچنین برای دریافت آثار به صفحه ی ویکی صدای استاد به آدرس:</p> <p style="text-align: center;">http://wikiseda.org/ostad</p> <p style="text-align: center;">مراجعه کنید؛</p> <p style="text-align: center;">و در ضمن بدونید که "استاد" در هیچ یک از شبکات اجتماعی,</p> <p style="text-align: center;">صفحه ی عمومی ندارد</p> <p style="text-align: center;">پس فریب سودجویان را نخورید.</p>http://ostad-official.loxblog.com/post.php?p=1